Stichting Zorg voor Malawi

Mededeling

Mededeling van het Bestuur van de Stichting Zorg voor Malawi

Aan de donateurs,

In de loop van het jaar hebben zich in Malawi enige verwikkelingen voorgedaan die het bestuur deed besluiten om het sturen van geld en goederen op te schorten. In dit bericht legt het bestuur uit wat zich heeft voorgedaan en welke conclusies het bestuur daaraan heeft verbonden.

De homeopaat in de kliniek in Mphangala heeft gemeend aan een donerende homeopaat (woonachtig in Zuid-Afrika) die al vele jaren werkzaam is in Malawi (Luviri, Rumphi District) te melden dat de Stichting Zorg voor Malawi was gestopt met het periodiek sturen van geld en goederen ten behoeve van de kliniek. Deze donerende homeopaat heeft dit niet gecheckt bij ‘Zorg voor Malawi’ en zij is begonnen een gelijke hoeveelheid geld driemaandelijks naar de kliniek in Mphangala over te maken. Dit speelde vanaf het voorjaar 2020. Zorg voor Malawi was daarvan niet op de hoogte en in feite ontving de kliniek in Malawi ‘dubbel geld’. Dit geld (uit Zuid-Afrika) is door deze homeopaat besteed aan een opleiding voor een ver familielid, althans dat is de verklaring toen het middels andere contacten aan het licht kwam. In het verleden is er met de betreffende homeopaat een groot conflict geweest over het door ‘Zorg voor Malawi’ moeten betalen van een tandarts die één dag per week in de kliniek zou komen werken. Door de homeopaat in Mphangala waren er reeds afspraken gemaakt en het ging om veel geld dat aan deze tandarts zou moeten worden betaald. Het bestuur van Zorg voor Malawi heeft dat toen pertinent geweigerd en een waarschuwing gegeven dat wij niet nog eens met een dergelijke situatie geconfronteerd wensten te worden. Dat is nu dus opnieuw wel gebeurd. In de afgelopen maanden (het kwam allemaal uit in mei 2022) is er uitvoerig overleg met de betreffende homeopaat in Malawi en na veel gesprekken komt het er op neer dat hij het niet zo’n punt vindt en dat je er alles aan moet doen om voor je ‘extended family’ te zorgen. Uiteindelijk komt de Stichting Zorg voor Malawi niet tot een vergelijk met hem en heeft besloten om het contact met hem te verbreken.

Dat betekent dat er sinds mei van 2022 geen geld en goederen meer verzonden zijn en dat zal ook niet meer hervat worden. De kliniek in Mphangala was de enige kliniek die door de Stichting werd ondersteund en daarmee is er in feite geen grond meer voor het voortzetten van de Stichting. De beide rekeningen bij de SNS-bank (een betaalrekening en een spaarrekening) zijn inmiddels opgeheven. Het is een wettelijk voorschrift dat de resterende saldi worden overgemaakt naar Stichtingen met een soortgelijk doel en dat is inmiddels gebeurd (14 december 2022). Wanneer er nu nog donaties naar de Stichting Zorg voor Malawi worden overgemaakt, worden die automatisch teruggestort. Het is niet mogelijk eenmaal overgemaakte donaties weer terug te sturen. Donaties tot aan 14 december 2022 blijven een aftrekpost voor de belasting.

Op dit moment heeft de Stichting Zorg voor Malawi geen bezittingen en ook geen schulden of vorderingen en op korte termijn zal de Stichting worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In de afgelopen jaren heeft de Stichting goed werk gedaan in Malawi. Er is geen geld verduisterd en ook niet in verkeerde handen terecht gekomen. Vele honderden patiënten zijn behandeld in de kliniek en er is veel werk verricht om honger te voorkomen. Het bestuur is u allen bijzonder dankbaar dat u dit werk heeft mogelijk gemaakt. Het bestuur beëindigt het werk met een over het algemeen voldaan gevoel en een beetje spijt in het hart. Vele mensen in Mphangala weten zich geholpen. Het werk in de streek waartoe ook Mphangala behoort wordt voortgezet door de Stichting Homeopaten zonder Grenzen. Deze stichting heeft het grootste deel van het batig saldo ontvangen. Binnen enige weken zal het financiële jaaroverzicht en de financiële verantwoording op deze site worden geplaatst.

Namens het bestuur,

Arjen Pasma, voorzitter.

Welkom

Welkom op de website  van de Stichting Zorg voor Malawi.

De site is betrekkelijk nieuw en zal in de komende weken/maanden gevuld worden met vele verhalen en foto's over het werk van de Stichting.

Kijk vooral ook op Facebook want daar staat nu al veel te lezen en te kijken. Kijk maar eens door hier te klikken.

Contactgegevens
Stichting Zorg voor Malawi
De Kragge 47, 8483 JV Scherpenzeel (Fr.)
Adres:
0561 480 950
Telefoon:
info@arjenpasma.nl
E-mail:
IBAN: NL17SNSB 0945 5664 25
RSIN: 856970438
KVK: 67402445
Info:

Login Form