Stichting Zorg voor Malawi

Financiële verantwoording 2022

Financiële verantwoording over 2022 van de Stichting Zorg voor Malawi.

In 2022 beschikte de Stichting over een Rekening Zakelijk Sparen bij de SNS-bank onder nummer NL17 SNSB 0945 5664 25.

Het saldo op deze rekening bedroeg op 1 januari 2022 € 9.334,52.

Overzicht van transacties van deze rekening is als volgt:

Aan donaties is in 2022 ontvangen een bedrag van € 1.879,77.
Bovendien is ontvangen een bedrag van € 1.500,00 van De Nederlandsche Bank na inwisseling van drie bankbiljetten van elk € 500,00 naar ons privé-adres door ‘Mo’. Dit bedrag met een speciale bestemming is door ons privé uitbetaald aan ‘Griffin’ die dit bedrag heeft toegestuurd gekregen via ‘Western Union’.

Van deze spaarrekening zijn de volgende bedragen overgeboekt naar de ‘Zakenrekening’: € 175,00 voor portokosten i.v.m. verzenden van pakketten, € 713,90 ter ondersteuning van het project in Mphangala, € 1.500,00 naar de privé-rekening van penningmeester in verband met de gift van ‘Mo’ die door ons privé is betaald aan ‘Griffin’ en € 100,00 vanwege aanvulling van het saldo van de zakenrekening.

Op de dag van de opheffing van deze rekening ‘Zakelijk sparen’ was er een saldo van € 10.225,39. Dit bedrag is op 14 december 2022 overgeboekt naar de Zakenrekening, waarna deze zakenrekening is opgeheven. Het saldo bij opheffing bedroeg dus € 0,00.

In 2022 beschikte de Stichting over een zgn. Zakenrekening bij de SNS-bank onder nummer NL04 SNSB 0945 5662 71.

Overzicht van transacties van deze rekening is al volgt:

Saldo op 1 januari 2022 bedroeg € 32,87.

Bijschrijvingen in 2022 op deze rekening waren de volgende:

€ 713,90 van spaarrekening t.b.v. Project Mphangala, Malawi, € 175,00 van spaarrekening t.b.v. portokosten verzenden pakket, € 100,00 van spaarrekening t.b.v. aanvulling saldo, €1.500,00 van spaarrekening t.b.v uitbetaling gelden ‘Mo’ en € 10.225,39 van spaarrekening t.g.v. opheffing rekening (14-12-2022).

Totaal aan bijschrijvingen over 2022: € 12.714,29.
Inclusief het saldo van 1 januari 2022 een bedrag van € 12.747,29.

Afschrijvingen in 2022 van de spaarrekening waren de volgende:

€ 113,96 voor kosten van internetbankieren, rente, provisie etc. en een aantal overboekingen naar de privé-rekening van de penningmeester, zodat betalingen via een ‘Western Union’ naar Malawi konden worden uitgevoerd, in totaal € 2.368,70 (€ 160,90 voor porto-kosten i.v.m. verzenden pakketten, € 707,80 i.v.m. ondersteuning van het werk in Mphangala, Malawi, en € 1,500,00 in verband met voorgeschoten gelden ‘Mo’.

Het batig saldo bedroeg ten tijde van de opheffing van deze rekening op 14 december 2022 € 10.264,50. Dit saldo is in twee gedeelten overgemaakt naar de Stichting Homeopaten zonder Grenzen (een bedrag van € 9,000,00) en naar de stichting Gulugufe te Malawi (een bedrag van € 1.264,50). Na overboeking van deze twee bedragen op 14 december 2022 bedroeg het saldo € 0,00 en de rekening is vervolgens opgeheven.

Ter toelichting op dit financiële overzicht nog het volgende:

Zoals bij eerdere jaarverslagen is opgemerkt moge het duidelijk zijn dat er vanuit Nederland (en dus ook vanaf Nederlandse bankrekeningen) geen overschrijvingen kunnen plaatsvinden naar bankrekeningen in Malawi. Via een Schotse bank is dat wel mogelijk, maar daaraan zijn zeer hoge kosten verbonden. Het bestuur heeft gekozen om dat niet te doen en geld per Western Union naar Malawi te versturen. Dat kan alleen via een Visa-rekening en het bestuur heeft daarvoor de Visa-rekening van de penningmeester van de Stichting Zorg voor Malawi gebruikt. Het bestuur heeft toezicht gehouden dat er geen gelden van de Stichting Zorg voor Malawi met privé-gelden van de penningmeester zijn vermengd. Het is de enige werkwijze die werkbaar is gebleken. De bescheiden van de boekhouding en de bankafschriften zullen 7 jaren bewaard blijven volgens de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek (toezicht door de Kamer van Koophandel).

In het financieel overzicht is een aantal keren het bedrag van € 1.500,00 van ‘Mo’ vermeld. Ter toelichting het volgende. Deze € 1.500,00 is aan het bestuur van de Stichting toegezonden in een vrijwel anonieme brief (drie bankbiljetten van elk € 500,00. Het is alleen mogelijk deze bankbiljetten bij de Nederlandsche Bank in te leveren en na lange tijd (na meer dan een jaar) heeft de Nederlandsche Bank € 1.500,00 overgemaakt naar de rekening van Zakelijk Sparen van de Stichting Zorg voor Malawi. De penningmeester van de Stichting koos ervoor om deze € 1.500,00 direct na ontvangst reeds aan ‘Griffin’ (een burger in Malawi) uit te betalen (via Western Union). ‘Griffin’ heeft daarmee land gekocht en is een varkensfokkerij begonnen in de buurt van Mzuzu, in het noorden van Malawi.

Op 14 december stonden de saldi van bovengenoemde rekeningen op ‘nihil’. De Stichting Zorg voor Malawi heeft vanaf die dag geen schulden, geen vorderingen en geen bezittingen meer. De Stichting zal binnen enige weken worden opgeheven door de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te laten beëindigen. De vier bestuursleden van de Stichting tekenen daar in gezamenlijkheid voor. De bescheiden zullen vanaf dat moment nog 7 jaar bewaard blijven op het adres van de voorzitter van de Stichting Zorg voor Malawi aan De Kragge 47, 8483 JV  Scherpenzeel.

Scherpenzeel, 22 december 2022.

A. Pasma,

Voorzitter Stichting Zorg voor Malawi.

Contactgegevens
Stichting Zorg voor Malawi
De Kragge 47, 8483 JV Scherpenzeel (Fr.)
Adres:
0561 480 950
Telefoon:
info@arjenpasma.nl
E-mail:
IBAN: NL17SNSB 0945 5664 25
RSIN: 856970438
KVK: 67402445
Info:

Login Form